The PUA way of starting love-making seemsaˆ¦ actually depressing. It can donaˆ™t sound like theyaˆ™re enjoying they quite definitely.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Leave the field below empty!