The two speak about the near future; but her schemes donaˆ™t include an individual.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Leave the field below empty!