Linda really loves romantic comedies. The man Sam likes action movies—the further terrible, the more effective.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Leave the field below empty!