En bokning via Bokat & Klart innebär att du ingår ett avtal direkt med det företag som du köper tjänsten/produkten av. Bokat & Klart tar inget ansvar för felaktiga eller uteblivna tjänster eller produkter.

Personuppgifter
Personuppgifter behandlas av Bokat & Klart samt av leverantören av tjänsten/produkten men med åtskilt ansvar. När du bokar en tjänst eller en produkt via Bokat & Klart samlar vi in de personuppgifter som leverantören anser vara essentiella. Vilka uppgifter som samlas in kan variera beroende på vilka val leverantören av tjänsten/produkten valt att göra. Varje enskild leverantör ställer in vilka uppgifter som behöver lämnas vid bokningstillfället. Standardinställningen, vilket är det som Bokat & Klart rekommenderar alla leverantörer, innebär att namn, e-postadress och telefonnummer samlas in. Om du genomför en bokning utan ett användarkonto sparar Bokat & Klart endast din e-postadress och övriga uppgifter förs endast över till leverantören. Genomför du en bokning via ditt användarkonto hos Bokat & Klart sparas uppgifter som du angett i din personliga profil.

Därför samlar vi in personuppgifter
Personuppgifter som Bokat & Klart ansvarar för och som lagras när du bokar utan att först ha skapat ett konto kan lagras upp till 12 månader. Om du själv skapat ett konto lagras uppgifterna tills dess du själv raderar ditt konto. Leverantörerna kan ha andra villkor och lagringstider för personuppgifter. Personuppgifterna används primärt för att administrativa ändamål och för att kommunicera angående din bokning och i det kontrakt som bokningen utgör. Personuppgifterna kan även komma att användas i marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av både Bokat & Klart och av leverantören du genomfört bokningen med syftet att utveckla kundrelationen. Leverantören har eget ansvar för hur de behandlar dina personuppgifter och kan ha meddelat och även inhämtat godkännande av egna villkor i samband med att du genomförde din bokning. I så fall gäller leverantörens villkor istället för Bokat & Klarts villkor. Vi behandlar alltid dina uppgifter konfidentiellt och lämnar endast ut information till tredjepart för att utföra ovan nämnda ändamål. Tredjepart i detta fallet är leverantörer av tjänster/produkter som är nödvändiga för driften och underhållet av Bokat & Klart samt vid kommunikation via SMS och e-post. Dataskyddsförordningen innebär att du har rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter samt att få uppgifterna rättade eller raderade. Eventuella klagomål kan även framföras till Datainspektionen.

Har du frågor angående dina personuppgifter är du välkommen att skicka ett meddelande till info@bokatochklart.se.